loader image
Kamp za mlade

Pridružite nam se na volontersko-edukativnom kampu za mlade u Sremskim Karlovcima.

Cilj kampa je da se mladi (15 – 19 godina) sa područja Vojvodine upoznaju sa značajem šuma, ulogom šuma u očuvanju biodiverziteta i ublažavanju posledica klimatskih promena i da se aktivno uključe u zaštitu postojećih  šuma i podizanja novih.

Kamp organizuje grupa organizacija iz Mreže POŠUMIMO VOJVODINU: Pokret gorana Novog Sada, Udruženje Dečija ekološka akademija, Ekološki pokret Vrbasa i Ruralni centar Sova, uz finansijsku podršku Švedske kroz program Eko-sistem, koji sprovode Mladi istraživači Srbije.

Kamp će se održati u periodu od 3. do 6.  avgusta 2023. godine, u Sremskim Karlovcima, u Ekološkom centru Radulovački.

Svi troškovi boravka, ishrane i prevoza pokriveni su sredstvima donatora.

Rok za prijavu je do 1. avgusta 2023. godine, do 14 časova.

Formular za prijavu se nalazi na ovom linku.

Vidimo se!

Ostale aktivnosti: