loader image

MREŽA

POŠUMIMO

VOJVODINU

Autonomna pokrajina Vojvodina jedna je od najmanje pošumljenih područja u Evropi.

U skladu sa standardima razvijenih zemalja, optimalna površina pod šumom i zaštitnim zasadima je 0,16 hektara po stanovniku. Prema ovom standardu, šume bi u AP Vojvodini trebalo da zauzimaju površinu od oko 308 hiljada hektara, što znači da sada nedostaje oko 170 hiljada hektara novih šuma i zaštitnih zasada.

STATISTIKA

25

Organizacije čine Mrežu Pošumimo Vojvodinu

7,1%

Ukupna površina šuma u Vojvodini

60%

Dodatnog pošumljavanja da bi se postigla optimalna površina pod šumama u Vojvodini

EDUKACIJA

Priručnici i brošure o pošumljavanju

CILJEVI

Zaštita šuma

Unapređenje stanja postojećih šuma, povećanje površine pod šumama i očuvanje ekosistema

Podizanje ekološke svesti

Razvoj društva na socijalnim principima koji podrazumevaju uspostavljanje solidarnih odnosa prema prirodi

Dijalog

Veći uticaj javnosti na donosioce odluka i razvijanje svesti javnosti o značaju očuvanja i unapređenja postojećih šuma i povećanja površina pod šumama u AP Vojvodini

KATEGORIJE

AKTIVNOSTI

Godišnji izveštaj 2023.

Tokom 2023. godine, organizacije koje su članice Mreže Pošumimo Vojvodinu, sprovele su mnoge aktivnosti u Vojvodini koje se odnose na zaštitu šuma, podizanje novih zasada, očuvanje postojećih šuma, rasadničke aktivnosti, javno zagovaranje, edukaciju dece, mladih, kao...

Drugi deo akcije sadnje šumskog zaštitnog pojasa u Temerinu – 2. decembar 2023.

U okviru projekta "Šuma zove na akciju", Mreža Pošumimo Vojvodinu sprovela je drugi deo akcije sadnje šumskog zaštitnog pojasa u subotu, 2. decembra u opštini Temerin. Na početku akcije, volonterima/kama obratili su se Antoan Avinjon - menadžer programa za životnu...

Prvi deo akcije sadnje šumskog zaštitnog pojasa u Temerinu – 25. novembar 2023. godine

Sproveli smo prvi deo velike akcije sadnje šumskog zaštitnog pojasa u subotu, 25. novembra 2023. godine, u opštini Temerin. Na odabranoj lokaciji, Stazi zdravlja na Bečejskom putu, posadili smo više od 170 sadnica javora, platna, lipe, jablana i katalpe. Nismo...

Najava – Sadnja šumskog zaštitnog pojasa u Temerinu

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da nam se pridružite u subotu, 25. novembra, kao i u subotu 2. decembra 2023. godine, na velikoj akciji sadnje šumskog zaštitnog pojasa u opštini Temerin. Okupljanje učesnika je od 9.00 do 9.30 časova, a akcija sadnje počinje u...

Temerin – Završen ciklus okruglih stolova na temu pošumljavanja u Vojvodini

Okrugli sto pod nazivom “Značaj šumskih zaštitnih pojaseva za područje Vojvodine”, održan je u sredu, 11. oktobra 2023. godine od 12 časova u prostorijama Kulturnog centra "Lukijan Mušicki" u Temerinu, u organizaciji Pokreta gorana Novog Sada, Ekološkog pokreta Vrbas,...

Okrugli sto “Značaj šumskih zaštitnih pojaseva za područje Vojvodine” održan u Vršcu

Okrugli sto pod nazivom "Značaj šumskih zaštitnih pojaseva za područje Vojvodine", održan je u četvrtak, 26. septembra 2023. godine od 12 časova u prostorijama Tačka susretanja (Zmaj Jovina 16) u Vršcu, u organizaciji Pokreta gorana Novog Sada, Ekološkog pokreta Vrbas...

KULA – Šume protiv klimatskih promena

Okrugli sto pod nazivom "Značaj šumskih zaštitnih pojaseva za područje Vojvodine", održan je u utorak, 19. septembra 2023. godine od 12 časova u restoranu Ćuprija u Kuli, u organizaciji Pokreta gorana Novog Sada, Ekološkog pokreta Vrbas i Udruženja Dečije ekološke...

Najavljujemo tri okrugla stola u tri grada Vojvodine

Najavljujemo nastavak predavanja i diskusija na temu "Značaj šumskih zaštitnih pojaseva za područje Vojvodine". Tokom ove jeseni, održaćemo tri okrugla stola, u tri grada na području Vojvodine. Kula, 19. septembar Vršac, 26. septembar Temerin, 11. oktobar Šumski...

Održan kamp za mlade u Sremskim Karlovcima

U okviru trećeg ciklusa Eko sistem programa, Mreža Pošumimo Vojovdinu je kroz projekat Šuma zove na akciju održala volonterski kamp za mlade u Ekološkom centru Radulovački, u Sremskim Karlovcima. Na kampu koji smo održali od 3. do 6. avgusta 2023. godine, učestvovalo...

Kamp za mlade

Pridružite nam se na volontersko-edukativnom kampu za mlade u Sremskim Karlovcima. Cilj kampa je da se mladi (15 - 19 godina) sa područja Vojvodine upoznaju sa značajem šuma, ulogom šuma u očuvanju biodiverziteta i ublažavanju posledica klimatskih promena i da se...

PROJEKTI

Pošumimo Vojvodinu: Platforma za učešće javnosti u odlučivanju o javnim politikama i pošumljavanju u AP Vojvodini

Ovaj projekat ima za cilj da ohrabri aktivnije uključivanje građana i organizacija civilnog društva u odlučivanje o zaštiti životne sredine i sprovođenju pravih tekovina EU. U sklopu ovog projekta, to podrazumeva jačanje javne i medijske vidljivosti problema...

Šuma zove na dijalog

Od avgusta 2021. godine, počela je realizacija projekta “Šuma zove na dijalog” u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i...

Nastavak projekta – Šuma Zove na Dijalog 2

Nastavkom projekta „Šuma zove na dijalog 2“ i ove godine unapređuje se svest građana/ki i donosilaca odluka o važnosti očuvanja i unapređenja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini.  Projekat se realizuje u okviru...

Treći ciklus i nastavak projekta – Šuma zove na akciju

Kroz projekat „Šuma zove na akciju“ nastavljamo i u trećem ciklusu EKO-SISTEM programa da unapređujemo svest građana/ki i donosilaca odluka o važnosti očuvanja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini. Tokom šest meseci...