loader image

PROJEKTI

Šuma ima neprocenjiv značaj za očuvanje životne sredine.

Neke od funkcija šume su prečišćavanje vazduha i vode, zaštita zemljišta od erozije, zaštita od buke, očuvanje biodiverziteta, ublažavanje štetnog dejstva „efekta staklene bašte“, obezbeđenje prostora za rekreaciju i odmor.

Uništavanjem šuma nastaju ekološke promene sa velikim posledicama među kojima su promene tla i klime, kao i nestanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta.

Osim što svojim intervencijama u prirodi čovek izaziva njihovo nestajanje, on zagađivanjem svoje okoline posredno uništava i postojeće šumske ekosisteme.

Kroz projekte Mreže pošumimo Vojvodinu radimo na unapređenju svesti o pravilnom vrednovanju šuma, kao i dijaloga i saradnje OCD sa donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou

Nastavak projekta – Šuma Zove na Dijalog 2

Nastavkom projekta „Šuma zove na dijalog 2“ i ove godine unapređuje se svest građana/ki i donosilaca odluka o važnosti očuvanja i unapređenja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini.  Projekat se realizuje u okviru...

Pročitajte Više

Šuma zove na dijalog

Od avgusta 2021. godine, počela je realizacija projekta “Šuma zove na dijalog” u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i...

Pročitajte Više

O nama