loader image

AKTIVNOSTI

AP Vojvodina zvanično je jedna od najmanje pošumljenih regija Evrope, sa 7,1% teritorije pod šumama, uključujući i velike komplekse. Većina lokalnih samouprava je potpuno ogoljena, sa par promila površine pod zaštitom. Stanje je najnepovoljnije u opštinama Vrbas, Temerin i Srbobran. U skladu sa međunarodnim standardima i izračunatoj optimalnoj šumovitosti, Vojvodina bi trebalo da ima 14% svoje teritorije pod šumama.

Predstavnici vlasti i većinski deo javnosti ne vidi i ne vrednuje opšte koristi koje nam šume pružaju, već izrazitu prednost daju eksploataciji šuma i zato je jedna od preporuka u Izveštaju iz senke za Poglavlje 27 da je potrebno unaprediti vrednovanje i skretati pažnju javnosti na ostale eko-sistemske usluge koje pružaju šume, osim drveta, i koristiti ih u planiranju gazdovanja šumama.

Godišnji izveštaj 2023.

Tokom 2023. godine, organizacije koje su članice Mreže Pošumimo Vojvodinu, sprovele su mnoge aktivnosti u Vojvodini koje se odnose na zaštitu šuma, podizanje novih zasada, očuvanje postojećih šuma, rasadničke aktivnosti, javno zagovaranje, edukaciju dece, mladih,...

Pročitajte Više

KULA – Šume protiv klimatskih promena

Okrugli sto pod nazivom "Značaj šumskih zaštitnih pojaseva za područje Vojvodine", održan je u utorak, 19. septembra 2023. godine od 12 časova u restoranu Ćuprija u Kuli, u organizaciji Pokreta gorana Novog Sada, Ekološkog pokreta Vrbas i Udruženja Dečije ekološke...

Pročitajte Više

Najavljujemo tri okrugla stola u tri grada Vojvodine

Najavljujemo nastavak predavanja i diskusija na temu "Značaj šumskih zaštitnih pojaseva za područje Vojvodine". Tokom ove jeseni, održaćemo tri okrugla stola, u tri grada na području Vojvodine. Kula, 19. septembar Vršac, 26. septembar Temerin, 11. oktobar Šumski...

Pročitajte Više

Održan kamp za mlade u Sremskim Karlovcima

U okviru trećeg ciklusa Eko sistem programa, Mreža Pošumimo Vojovdinu je kroz projekat Šuma zove na akciju održala volonterski kamp za mlade u Ekološkom centru Radulovački, u Sremskim Karlovcima. Na kampu koji smo održali od 3. do 6. avgusta 2023. godine,...

Pročitajte Više

Kamp za mlade

Pridružite nam se na volontersko-edukativnom kampu za mlade u Sremskim Karlovcima. Cilj kampa je da se mladi (15 - 19 godina) sa područja Vojvodine upoznaju sa značajem šuma, ulogom šuma u očuvanju biodiverziteta i ublažavanju posledica klimatskih promena i da se...

Pročitajte Više

Građani Vojvodine solidarni

Istraživanje o stanju planiranja i finansiranja pošumljavanja u Vojvodini privuklo je veliku pažnju javnosti i medija, a peticija za izmene zakona koja je usledila, pokazala da još uvek postoji volja, solidarnost i aktivizam. Veliki broj udruženja i pokreta građana...

Pročitajte Više

Pošumimo Vojvodinu – Pokrenuta peticija

Mreža „Pošumimo Vojvodinu“ pokrenula je peticiju kojom se traže izmene nekoliko zakona. Ove izmene otkloniće deo problema koji pošumljavanje u Vojvodini onemogućavaju ili ograničavaju. Predlozi za izmene zakona o šumama, o poljoprivrednom zemljištu i o naknadama za...

Pročitajte Više

Rodna analiza projekta Šuma zove na dijalog 2

Kuća rodnih znanja i politika sprovela je rodnu analizu u okviru projekta „Šuma zove na dijalog“ koji od jula 2022. godine realizuje  Pokret gorana Novog Sada, u saradnji sa tri članice mreže "Pošumimo Vojvodinu" – Ekološki pokret Vrbasa, Ruralni centar Sova i...

Pročitajte Više

Novca ima, planova pošumljavanja u Vojvodini nema

Vojvodina je najmanje šumovita regija Evrope i zbog nedostatka šuma trpi znatne ekonomske štete. Novca za pošumljavanje ima, ali ono ipak izostaje, jer odnos društva i vlasti prema ovom problemu nije zadovoljavajući. Mreža „Pošumimo Vojvodinu“ istraživala je kako...

Pročitajte Više