loader image
Pošumimo Vojvodinu: Platforma za učešće javnosti u odlučivanju o javnim politikama i pošumljavanju u AP Vojvodini

Ovaj projekat ima za cilj da ohrabri aktivnije uključivanje građana i organizacija civilnog društva u odlučivanje o zaštiti životne sredine i sprovođenju pravih tekovina EU. U sklopu ovog projekta, to podrazumeva jačanje javne i medijske vidljivosti problema pošumljavanja i zaštite životne sredine u AP Vojvodini, uz poseban fokus na promociju mreže “Pošumimo Vojvodinu”. Na taj način, projekat će doprineti jačanju kapaciteta mreže i drugih OCD da sa organima vlasti ravnopravno učestvuju u odlučivanju o zaštiti životne sredine i monitoringu sprovođenja reformi predviđenih Poglavljem 27. U sklopu projekta, biće sprovedeno istraživanje o postojanju i sadržaju lokalnih dokumenata o pošumljavanju u APV, kao i o stanju u šumskim rasadnicima u APV. Rezultati će potom biti predstavljeni ciljnim grupama i široj javnosti. Partnerske organizacije na projektu su: Pokret gorana Sombora, Udruženje „Zeleni most“ i Udruženje za zaštitu šuma. 

Ostali projekti: