loader image
Godišnji izveštaj 2023.

Tokom 2023. godine, organizacije koje su članice Mreže Pošumimo Vojvodinu, sprovele su mnoge aktivnosti u Vojvodini koje se odnose na zaštitu šuma, podizanje novih zasada, očuvanje postojećih šuma, rasadničke aktivnosti, javno zagovaranje, edukaciju dece, mladih, kao i građana/ki na temu šuma…

Na osnovu aktivnosti koje su nam prosleđene, od strane naših članica, sastavljen je Godišnji izveštaj Mreže Pošumimo Vojvodinu za 2023. godinu.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2023

Ostale aktivnosti: