loader image
Održan kamp za mlade u Sremskim Karlovcima

U okviru trećeg ciklusa Eko sistem programa, Mreža Pošumimo Vojovdinu je kroz projekat Šuma zove na akciju održala volonterski kamp za mlade u Ekološkom centru Radulovački, u Sremskim Karlovcima.

Na kampu koji smo održali od 3. do 6. avgusta 2023. godine, učestvovalo je 20 mladih iz Novog Sada, Vrbasa, Crvenke, Sremske i Mačvanske Mitrovice i Niša.

Kroz različita predavanja mladi su upoznali:

  • funkciju šuma u urbanim prostorima,
  • kako klimatske promene utiču na šume,
  • kako šume mogu da ublaže klimatske promene,
  • značaj održive poljoprivrede u zaštiti šuma,
  • biokosmos kore i krošnje drveta i
  • kako zaštititi šumu od požara.

Takođe, mladi su uživali u radionicama:

  • upoznavanje zaštićenih područja prirode i
  • pravilno upravljenje otpadom 

Organizovano je i učešće u dve radne akcije – uklanjali smo polomljene grane nakon oluje na Karlovačkom dunavcu i farbali drveni mobilijar u Dvorskoj bašti.

Kamp je sprovela grupa organizacija iz Mreže Pošumimo Vojvodinu: Pokret gorana Novog Sada, Udruženje Dečija ekološka akademija, Ekološki pokret Vrbasa i Ruralni centar Sova, uz finansijsku podršku Švedske kroz program Eko-sistem, koji sprovode Mladi istraživači Srbije.

Ostale aktivnosti: