loader image
TERENSKI SEMINAR ZA NOVINARE/KE BOSUTSKE ŠUME

U utorak, 4. oktobra 2022. godine održan je jednodnevni seminar za novinare na teritoriji Šumske Uprave „Morović“ (Bosutske šume).
Primetili smo da je tema obešumljenosti Vojvodine i važnosti šuma za zdravlje ljudi, čistoću vazduha i adaptaciju na klimatske promene izuzetno aktuelna u ovom periodu i da mediji vrlo rado prate sve naše aktivnosti i redovno izveštavaju građane/ke. Iz ovog raloga smo organizovali celodnevni
terenski seminar, a zainteresovani novinari su imali prilike da se upoznaju sa primerom dobre prakse zaštite starog rezervata, održivog gazdovanja novim i starim šumama kojima upravlja JP “Vojvodinašume” u gazdinskoj jedinici „Vinična-Žeravinac-Puk“ na skoro 43 hiljade hektara.
Predstavnici medija su imali prilike da vide i starem šumske rezervate (Vinična i Stara Vratična) kojima upravlja JP “Vojvodinašume”. Osim terenskog obilaska ovih područja, novinari su dobili sve neophodne informacije i podatke na temu značaja i stanja šuma i ekosistemskih usluga od strane Alena Kiša, stručnog saradnika u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode i predstavnika JP „Vojvodinašume“.
Projekat Šuma zove na dijalog 2 realizuje se u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske. Projekat realizuju 4 članice mreže “Pošumimo Vojvodinu” – nosilac projekta, Pokret gorana Novog Sada i udruženja Ekološki centar Vrbas, Ruralni centar Sova i Udruženje Dečija ekološka akademija.

Ostale aktivnosti: