loader image
Rodna analiza projekta Šuma zove na dijalog 2

Kuća rodnih znanja i politika sprovela je rodnu analizu u okviru projekta „Šuma zove na dijalog“ koji od jula 2022. godine realizuje  Pokret gorana Novog Sada, u saradnji sa tri članice mreže “Pošumimo Vojvodinu” – Ekološki pokret Vrbasa, Ruralni centar Sova i Dečija ekološka akademija,a koji se sprovodi u okviru programa “Ekosistem – podrška reformama u zaštiti životne sredine” koji podržavaŠvedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju SIDA. Cilj projekta “Šuma zove na dijalog 2” odnosio se na unapređivanje svest građana/ki i donosilaca odluka o očuvanju i unapređenju postojećih šuma, kao i povećanju površina pod šumama i njihovu negu u AP Vojvodini. Specifični ciljevi projekta bili su: povećanje svesit dece, prosvetnih radnika/ca i novinara/ki o važnosti i vrednovanju značaja šuma; medijskom kampanjom nastaviti širenje pouzdanih informacija o načinima pošumljavanja i značaju šuma; nastavljanje dijaloga između građana/ki i donosioca odluka i uspostavljanje saradnje sa lokalnim samoupravama i velikim vlasnicima/cama većih poljoprivrednih gazdisnatstava za podizanje šumskih zaštitnih pojaseva.

Ostale aktivnosti: