loader image
Mreža Pošumimo Vojvodinu pruža podršku meštanima Bavaništa

Mreža Pošumimo Vojvodinu pruža punu podršku meštanima Bavaništa, sela u opštini Kovin, koji se mesecima unazad bore za očuvanje  svoje viševekovne šume. Njihov zahtev je da se šuma izuzme iz stečajne mase DPP“ Lune Milovanović“ u stečaju i da ostane u državnom vlasništvu, u kome je oduvek bila. Aktivisti iz Bavaništa su zakazali miran protest u sredu, 1. marta 2023. godine u 11 časova ispred Opštine Kovin, rešeni da istraju u svojoj borbi i ukažu široj javnosti na probleme i neregularnosti koje se dešavaju.

Prvi pisani tragovi o Bavaništanskoj šumi datiraju iz 16. veka, kada je u njoj sagrađen manastir koji i danas postoji. Šuma i šumsko zemljište se prostire na 42ha, od čega je 11ha vlasništvo manastira, a 32ha dato na korišćenje DPP „Lune Milovanović“.

Problemi su nastali septembra prošle godine, kada su meštani Bavaništa primetili i alarmirali nadležne institucije da se šuma seče. Po izlasku Pokrajinskog inspektora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao i Jedinice MUPa RS za suzbijanje ekološkog  kriminala i zaštitu životne sredine, seča je zaustavljena i podnete su krivične prijave  protiv počinioca. Do izlaska nadležnih, aktivisti su se organizovali i 24 sata čuvali šumu. Šteta koja je naneta se procenjuje na više stotina hiljada evra, pošto su posečena staba hrasta lužnjaka starosti od 120 do preko 200 godina i nešto jasena. Preduzeće koje je seklo zdrava, izuzetno vredna stabla, je imalo sklopljen ugovor o sanitarnoj seči  šume, što podrazumeva održavanje, a ne eksploataciju prostora.

Potom, 10. februara ove godine Agencija za licenciranje stečajnih upravnika  oglasila je „prodaju šumskog zemljišta sa pripadajućom drvnom masom, vlasništvo DPP „Lune Milovanović“ u stečaju iz Bavaništa“. Po rečima meštana Bavaništa, šuma nije vlasništvo pomenutog preduzeća i o tome ne postoje pisani tragovi. Kako je ono postalo „vlasnik“ ostaje nepoznanica.

Bavaništanska šuma se mora očuvati, ne samo zbog ekološke funkcije, kao stanište zaštićenih vrsta, već i kao odbrana od košave i prostor koji čuva basen vode iz koga se napaja Bavanište.

Smatramo da je ovo još jedan u nizu primera gde se građani ne obaveštavaju, pitaju i ne odlučuju u donošenju odluka esencijalno važnih za opstanak njihovih zajednica.

Ostale aktivnosti: