loader image
Četvrti ciklus EKO SISTEM programa – nastavak aktivnosti na projektu “Jedan pojas – višestruka zaštita”

Kroz projekat „Jedan pojas – višestruka zaštita“ nastavljamo i u četvrtom ciklusu EKO-SISTEM programa da unapređujemo svest građana/ki i donosilaca odluka o važnosti očuvanja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini.

Do kraja godine očekuju nas brojne aktivnosti treninzi, kampovi za mlade, okrugli stolovi, istraživanje, zagovaranje i akcija podizanja zaštitnog pojasa u Vojvodini. Projekat realizuje Pokret gorana Novog Sada sa još dve organizacije/članice Mreže PV – Ruralni centar Sova iz Sremske Mitorvice i Udruženje Dečija ekološka akademija iz Novog Sada.

Ove aktivnosti su deo EKO SISTEM programa, koji realizuju Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.

  1. jul 2024.

Ostali projekti: