loader image
Četvrti ciklus EKO SISTEM programa – nastavak aktivnosti na projektu “Jedan pojas – višestruka zaštita”

Četvrti ciklus EKO SISTEM programa – nastavak aktivnosti na projektu “Jedan pojas – višestruka zaštita”

Kroz projekat „Jedan pojas – višestruka zaštita“ nastavljamo i u četvrtom ciklusu EKO-SISTEM programa da unapređujemo svest građana/ki i donosilaca odluka o važnosti očuvanja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini.

Do kraja godine očekuju nas brojne aktivnosti treninzi, kampovi za mlade, okrugli stolovi, istraživanje, zagovaranje i akcija podizanja zaštitnog pojasa u Vojvodini. Projekat realizuje Pokret gorana Novog Sada sa još dve organizacije/članice Mreže PV – Ruralni centar Sova iz Sremske Mitorvice i Udruženje Dečija ekološka akademija iz Novog Sada.

Ove aktivnosti su deo EKO SISTEM programa, koji realizuju Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.

  1. jul 2024.
Treći ciklus i nastavak projekta – Šuma zove na akciju

Treći ciklus i nastavak projekta – Šuma zove na akciju

Kroz projekat „Šuma zove na akciju“ nastavljamo i u trećem ciklusu EKO-SISTEM programa da unapređujemo svest građana/ki i donosilaca odluka o važnosti očuvanja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini.

Tokom šest meseci trajanja projekta, očekuju nas treninzi, kampovi, okrugli stolovi, akcija podizanja jednog šumskog zaštitnog pojasa u Vojvodini.

Aktivnosti su deo projekta “Šuma zove na akciju”, koji se realizuje u okviru @ekosistemprogram, koji sprovode @mis.vss, uz podršku Švedske. Projekat realizuje @pokretgorananovogsada sa još tri člana mreže “Pošumimo Vojvodinu” –Ekološki pokret Vrbasa, @rc_sova i Udruženje @deakademija

Nastavak projekta – Šuma Zove na Dijalog 2

Nastavak projekta – Šuma Zove na Dijalog 2


Nastavkom projekta „Šuma zove na dijalog 2“ i ove godine unapređuje se svest građana/ki i donosilaca odluka o važnosti očuvanja i unapređenja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini. 

Projekat se realizuje u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske. Projekat realizuju 4 članice mreže “Pošumimo Vojvodinu” – nosilac projekta, Pokret gorana Novog Sada i udruženja Ekološki centar Vrbas, Ruralni centar Sova i Udruženje Dečija ekološka akademija.

Tokom šest meseci trajanja projekta, cilj je da se poveća svest dece o značaju šuma i očuvanju ekosistema kroz interaktivne radionice u obrazovnim ustanovama u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Vrbasu. Takođe, planirano je da kroz organizovane obuke i seminare, prosvetni radnici/ce i novinari/ke dobiju korisne informacije sa terena o primerima dobrog upravljanja šumama u zaštićenim područjima u Vojvodini. 

Kroz akciju sadanje na odabranoj lokaciji na području opštine Vrbas i digitalne kampanje javnog zagovaranja povećaće se vidljivost Mreže, a biće nastavljen i dijalog između građana/ki i donosioca odluka za podizanje šumskih zaštitnih pojaseva u opštinama Vojvodine.

Više o Mreži Pošumimo Vojvodinu i projektu Šuma zove na dijalog 2, potražite na našem sajtu ili društvenim mrežama.

Datum: 8. avgust 2022. godine


Šuma zove na dijalog

Šuma zove na dijalog

Od avgusta 2021. godine, počela je realizacija projekta “Šuma zove na dijalog” u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). Projekat realizuju 4 članice mreže “Pošumimo Vojvodinu” – Pokret gorana Novog Sada, Ekološki centar Vrbas, Ruralni centar Sova i udruženje Dečija ekološka akademija, dok je nosilac projekta Pokret gorana Novog Sada.

Cilj projekta je unaprediti svest građana i donosilaca odluka o važnosti očuvanja i unapređenja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini. Tokom pet meseci trajanja projekta, želimo da unapredimo znanje građana o važnosti šuma i povećamo aktivizam u njihovoj zaštiti i to kroz obuku dece u osnovnim školama u Vrbasu, Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu, kroz organizovane akcije sadnje u svakom gradu.

Nastojaćemo da snažnom kampanjom javnog zagovaranja povećamo vidljivost Mreže i njen zagovarački kapacitet sa donosiocima odluka i na taj način obezbedimo veće poverenje građana. Tokom realizacije projekta planirano je da snimimo edukativne i promotivne video materijale o važnosti šuma, objavljivaćemo informacije i afirmativne tekstove na sajtovima i društvenim mrežama partnera, štampati promotivni materijal i edukativni materijal.

Jedan od važnih ciljeva je da ostvarimo komunikaciju, međusektorski dijalog i dijalog sa predstavnicima iz drugih srodnih oblasti kao što su zaštita prirode, energetika, klimatske promene i upravljanje vodama kao i da pomognemo da Mreža „Pošumimo Vojvodinu“ bude prepoznata kao relavantan partner u donošenju odluka u oblasti šuma.              

Pošumimo Vojvodinu: Platforma za učešće javnosti u odlučivanju o javnim politikama i pošumljavanju u AP Vojvodini

Pošumimo Vojvodinu: Platforma za učešće javnosti u odlučivanju o javnim politikama i pošumljavanju u AP Vojvodini

Ovaj projekat ima za cilj da ohrabri aktivnije uključivanje građana i organizacija civilnog društva u odlučivanje o zaštiti životne sredine i sprovođenju pravih tekovina EU. U sklopu ovog projekta, to podrazumeva jačanje javne i medijske vidljivosti problema pošumljavanja i zaštite životne sredine u AP Vojvodini, uz poseban fokus na promociju mreže “Pošumimo Vojvodinu”. Na taj način, projekat će doprineti jačanju kapaciteta mreže i drugih OCD da sa organima vlasti ravnopravno učestvuju u odlučivanju o zaštiti životne sredine i monitoringu sprovođenja reformi predviđenih Poglavljem 27. U sklopu projekta, biće sprovedeno istraživanje o postojanju i sadržaju lokalnih dokumenata o pošumljavanju u APV, kao i o stanju u šumskim rasadnicima u APV. Rezultati će potom biti predstavljeni ciljnim grupama i široj javnosti. Partnerske organizacije na projektu su: Pokret gorana Sombora, Udruženje „Zeleni most“ i Udruženje za zaštitu šuma.